Over LOF

Het in oktober 2015 gestarte LerarenOntwikkelFonds (LOF) is inmiddels twee schooljaren succesvol in het ondersteunen en verbinden van leraren met goede initiatieven om het onderwijs te verbeteren. In het schooljaar 2017/2018 kunnen leraren uit het PO, SO, VO en VSO weer een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor subsidie en begeleiding.

Doe je LOF-aanvraag hier

Wat is het LOF?

De leraar is de centrale spil en de creatieve architect van het onderwijs. Het LOF wil die positie van leraren stimuleren en leraren uit verschillende sectoren met oog voor vernieuwing aan elkaar verbinden. Leraren worden in staat gesteld om hun professionele vermogen om zelf aan onderwijsontwikkeling te werken te vergroten en elkaar door netwerkvorming te versterken. Het LOF ondersteunt leraren bij het uitwerken van hun initiatief en zorgt dat de deelnemers van en met elkaar te kunnen leren. Als vertegenwoordiger van de beroepsgroep ligt de organisatie en ontwikkeling van het LOF in handen van de Onderwijscoöperatie.

Video: van idee tot realisatie

Hoe werkt het LOF?

Leraren met een goed initiatief kunnen hun aanvraag indienen. Voor eventuele ondersteuning bij het formuleren van de aanvraag kan de leraar een beroep doen op een LOF-coach. Nadat de aanvraag door een jury is beoordeeld en goedgekeurd, krijgt de deelnemer een jaar lang ondersteuning in de vorm van:

 • Een financiële bijdrage van minimaal €4.000,- tot een maximum van €75.000,- (bijvoorbeeld om uren vrij te kopen waarin je werkt aan de ontwikkeling van jouw initiatief).
 • Drie verplichte LOFLabs: leerbijeenkomsten waarop alle deelnemers aan het LOF samen komen om van en met elkaar te leren. De Labs vormen een springplank die ervoor zorgt dat je initiatief en eigen ontwikkeling in een versnelling komen. Lees hier het artikel over één van de Labs.
 • Facultatieve regionale LerarenLabs, waarin je collega-deelnemers en coaches ontmoet die jouw initiatief verder kunnen helpen.
 • Coaching in kleine groepjes door een ervaren coachteam bestaande uit leraren.
 • Een podium om jouw initiatief met een groter publiek te delen, bijvoorbeeld tijdens het jaarlijkse Lerarencongres.
 • Een netwerk van gelijkgestemde collega’s die elkaar helpen om alle initiatieven te realiseren. Nu maar ook in de toekomst.

Na afloop blijft de deelnemer betrokken bij het netwerk van het LOF. We leggen ook de verbinding met bestaande netwerken van andere programma’s zoals Onderwijs Pioniers en InnovatieImpuls Onderwijs. Het samen ontwikkelen en delen van kennis en ervaring zijn belangrijke ingrediënten van het LOF.

Meer informatie

 • Wanneer je jouw initiatief instuurt ga je akkoord met de voorwaarden voor deelname. Deze zijn te vinden in het reglement. Hierin vind je ook alle belangrijke informatie over het LOF. Je vindt het reglement hier.
 • Een jury, bestaande uit leraren, beoordeelt alle initiatieven op volgorde van binnenkomst. Dit gebeurt op basis van een aantal criteria. Let hier dus goed op! Je vindt het jurybeoordelingskader hier.
 • Een belangrijk aspect van het LOF zijn de LOFLabs. Wanneer jouw initiatief is gehonoreerd doe je mee aan tenminste drie verplichte Labs. Na elk selectiemoment vormt zich een nieuwe groep deelnemers. Voor iedere lichting zijn er in het aankomende schooljaar data gepland waarop deze Labs plaatsvinden. Let hier dus goed op wanneer je jouw initiatief indient! De Labs duren de gehele dag.
 • Het LerarenOntwikkelFonds is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  De Subsidieregeling vind je hier.

Andere regeling MBO

Voor leraren die werkzaam zijn in het MBO geldt een andere regeling; kijk hier voor meer informatie. Medio januari 2018 kun je weer een aanvraag doen.

Pagina delen