Over LOF

Het in oktober 2015 gestarte LerarenOntwikkelFonds (LOF) is, na een succesvol eerste jaar, voortgezet. De aanmelding voor het LerarenOntwikkelFonds 2016/2017 is gesloten. In het schooljaar 2017/2018 is weer LOF-subsidie beschikbaar. Vanaf 15 augustus 2017 is het aanvraagformulier hier te vinden.

Wat is het LOF?

De leraar is de centrale spil en de creatieve architect van het onderwijsproces, in de klas en op de school. Het LOF wil de positie van leraren hierin versterken en stimuleert het denken onder leraren over hun eigen professionalisering en de ontwikkeling van het onderwijs. Leraren worden in staat gesteld op eigen initiatief en naar eigen inzicht vorm te geven aan de versterking van hun professioneel handelen, het verbeteren van het onderwijs en het versterken van de beroepsgroep.
Het LOF ondersteunt leraren met het uitwerken van hun initiatief om het onderwijs verder te ontwikkelen. Als vertegenwoordiger van de beroepsgroep ligt de organisatie en ontwikkeling van het LOF in handen van de Onderwijscoöperatie.

Video: van idee tot realisatie

Hoe werkt het LOF?

Leraren met een goed initiatief kunnen hun aanvraag indienen. Voor eventuele ondersteuning bij het formuleren van de aanvraag kan de leraar een beroep doen op een LOF-coach. Nadat de aanvraag door een jury is beoordeeld en goedgekeurd, krijgt de deelnemer een jaar lang ondersteuning in de vorm van:

  • Een financiële bijdrage van minimaal €4.000,- tot een maximum van €75.000,- (bijvoorbeeld om uren vrij te kopen waarin je werkt aan de ontwikkeling van jouw initiatief).
  • Drie verplichte LerarenLabs: leerbijeenkomsten waarop alle deelnemers aan het LOF samen komen om van en met elkaar te leren. De labs vormen een springplank die ervoor zorgt dat je initiatief en eigen ontwikkeling in een versnelling komen. Lees hier het artikel over één van de Labs.
  • Facultatieve regionale Open labs, waarin je collega-deelnemers en coaches ontmoet die jouw initiatief verder kunnen helpen.
  • Coaching in kleine groepjes door een ervaren coachteam bestaande uit leraren.
  • Een podium om jouw initiatief met een groter publiek te delen, bijvoorbeeld tijdens het jaarlijkse Lerarencongres.
  • Een netwerk van gelijkgestemde collega’s die elkaar helpen om alle initiatieven te realiseren.

Na afloop blijft de deelnemer betrokken bij het netwerk van het LOF. We leggen ook de verbinding met bestaande netwerken van andere programma’s zoals Onderwijs Pioniers en InnovatieImpuls Onderwijs. Het samen ontwikkelen en delen van kennis en ervaring zijn belangrijke ingrediënten van het LOF.

Meer informatie

  • Wanneer je jouw initiatief instuurt ga je akkoord met de voorwaarden voor deelname. Deze zijn te vinden in het reglement. Hierin vind je ook alle belangrijke informatie over het LOF. Je vindt het reglement hier.
  • Een jury, bestaande uit leraren, beoordeelt alle initiatieven op volgorde van binnenkomst. Dit gebeurt op basis van een aantal criteria. Let hier dus goed op! Je vindt het jurybeoordelingskader hier.
  • Een belangrijk aspect van het LOF zijn de Lerarenlabs. Wanneer jouw initiatief is gehonoreerd doe je mee aan tenminste drie verplichte labs. Na elk selectiemoment vormt zich een nieuwe groep deelnemers. Voor iedere lichting zijn er in het aankomende schooljaar data gepland waarop deze labs plaatsvinden. Let hier dus goed op wanneer je jouw initiatief indient! De Lerarenlabs duren de gehele dag.
  • Het LerarenOntwikkelFonds is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Subsidieregeling vind je hier.

Andere regeling MBO

Voor leraren die werkzaam zijn in het MBO geldt een andere regeling; kijk hier voor meer informatie (aanmelding gesloten).

Pagina delen