Aanvraag doen

Wil je ook deelnemen aan het groeiende netwerk van vernieuwende leraren van het LerarenOntwikkelFonds? Dit jaar kun je geen aanvraag meer doen. Als je bericht wilt krijgen als de volgende ronde start, kun je hier je mailadres achterlaten.

Deadlines juryrondes 2017/2018

 • Start op 15 augustus 2017 en sluit op 10 oktober 2017
 • Start op 11 oktober 2017 en sluit op 16 januari 2018
 • Start op 17 januari 2018 en sluit op 17 april 2018; je kunt je aanvraag doen t/m 17 april.

Ingezonden aanvragen vóór deze data worden vlak na de deadline behandeld. Data voor 2018/2019 volgen.

Aandachtspunten

Houd bij het doen van je LOF-aanvraag rekening met het volgende:

 • Lees het reglement en de pagina over jurybeoordeling goed door.
 • Je kunt het aanvraagformulier (tussentijds) opslaan door een klik op het icoon rechtsonder op het scherm. Maak hier gebruik van. Je krijgt een link waarmee je ook op een andere computer verder kunt werken.
 • Laat een collega je aanvraag meelezen en controleren voordat je deze definitief indient; je kunt je aanvraag na indienen niet meer wijzigen.
 • Het LOF geeft subsidie en begeleiding aan initiatieven van, voor en door leraren die bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs, professionalisering van leraren en het versterken van de beroepsgroep leraren. Je aanvraag heeft meer kans als de impact ervan groter is. Dus als jouw initiatief ook op langere termijn effect heeft en/of meer leraren en (uiteindelijk) meer leerlingen bereikt.
 • Het aanvraagformulier is globaal van opzet en voor iedereen hetzelfde. Houd er wel rekening mee dat je, als je een groter subsidiebedrag aanvraagt, je dit concreter moet onderbouwen. Bij een klein bedrag neemt de jury genoegen met een ‘goed idee’, een groot bedrag vraagt om een ‘goed plan’. Gebruik voor deze onderbouwing de velden ‘Motivatie uren’, ‘Motivatie materiaal’ en ‘Motivatie derden’.
 • Denk ook na over wat je zelf moet/wilt leren om je initiatief tot een succes te maken. En wat je te bieden hebt aan andere LOF-leraren. Beschrijf dit in de laatste velden van het formulier.
 • Kijk voor inspiratie ook eens naar de goede voorbeelden of alle goedgekeurde LOF-initiatieven.

Vergroot je slagingskans: tips van de jury

Het is niet toegestaan om een aanvraag te doen voor:

 • MBO. Dat doe je bij Onderwijs Pioniers MBO;
 • Reeds bestaande activiteiten;
 • Invoering van een bestaande methode;
 • Het realiseren van het schoolbeleid via een LOF-traject van een leraar (uiteraard is het wel goed als een initiatief aansluit bij het schoolbeleid);
 • Individuele opleidingskosten of opleidingstijd;
 • Materiële investering in een school. Dit wil niet zeggen dat er helemaal niets van het fonds gebruikt mag worden voor de aanschaf van materialen. Het kan zijn dat, om jouw initiatief te realiseren, er ook een flinke materiële investering (bijvoorbeeld aan laptops, iPads of de inrichting van een lokaal of schoolplein) op school nodig is. Dit kan niet bekostigd worden uit de LOF-subsidie. Wel kun je in je LOF-traject onderzoeken hoe jouw school wél aan de benodigde middelen kan komen.

Voorwaarden LOF

Lees hier het LOF-reglement 2018-2019

Pagina delen