Aanvragen

Doe Mee!

Wil je ook deelnemen aan het groeiende netwerk van vernieuwende leraren van het LerarenOntwikkelFonds? Meld je dan aan met jouw eigen initiatief voor de ontwikkeling van het onderwijs, versterking van het leraarschap en kennisdeling onder leraren! Lees eerst onderstaande goed door. Direct aanvragen? Klik dan hier. In het schooljaar 2016/17 kan je aanvragen indienen tussen 1 augustus en 18 april, zolang er nog budget is. Voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs is in totaal € 4.100.000,- voor LOF-subsidies beschikbaar. Lees voor je je aanvraag opstelt goed de algemene informatie en het LOF-reglement goed door.

Aandachtspunten

Als je jouw initiatief wilt indienen bij het LOF, houd dan rekening met het volgende:

 • Lees voor je een initiatief gaat indienen de algemene informatie, het reglement en het jurybeoordelingskader.
 • Laat je inspireren door een aantal goede voorbeelden die eerder zijn ingediend en door de jury zijn toegekend:
  • Primair Onderwijs Pientere p/kleuters
   • Goed inhoudelijk onderbouwd
   • Er wordt samengewerkt met derden
   • De aanvrager probeert bewust bij te dragen aan een ‘onderwijsgat’: daar waar nog niet veel in ontwikkeld is
   • Haar onderzoek en de uitvoering dragen bij aan de schoolontwikkeling en krijgen een structurele plek binnen schooloverleg
   • Opbrengsten worden ook bovenschools gedeeld, o.a. met de werkgroep hoogbegaafdheid.
   • Het totale voorstel van Pientere p/kleuters kun je hier vinden
  • Primair Onderwijs Een schitterende leerkracht laat elk kind stralen
   • Goed inhoudelijk onderbouwd
   • Er is een koppeling naar theorie
   • De ontwikkeling en teambuilding van een grote groep leraren staat centraal
   • Er worden 17 scholen en 5 netwerken bij betrokken
   • Het plan is om een nieuw netwerk te creëren
   • Het geleerde kan goed worden gekoppeld kan aan de lespraktijk
   • De uren en kosten zijn helder gespecificeerd
   • Het totale voorstel van een schitterende leerkracht laat elk kind stralen kun je hier vinden
  • Voortgezet Onderwijs Leren in het kunstlab
   • Zeer gedegen opgeschreven (hier: wetenschappelijk, hoeft niet natuurlijk)
   • Mooie aansluiting met de actualiteit (onderwijs2032)
   • Sterk binnen en buiten de school
   • Niet alleen uren voor haarzelf maar breed ingezet
   • Breed in de hele school: kunst met techniek en programmeren en maken.
   • Sterke focus op leerlingen
   • Goede urenverantwoording
   • Zeer innovatief in schoolcontext en in onderwijscontext (samenwerking leerlingen/docenten,
   • Spannende inschrijving.
   • Het totale voorstel van leren in het kunstlab kun je hier vinden
  • Voortgezet Onderwijs Science on stage Nederland
   • Heldere omschrijving van de werkzaamheden
   • Stijgt boven zijn eigen school uit
   • Is echt bedoeld om de beroepsgroep te “verheffen”
   • Is zeer goed gedocumenteerd
   • Springt in een gat dat echt gevuld moest worden
   • Is beknopt zonder dingen over te slaan
   • Het totale voorstel van science on stage Nederland kun je hier vinden

Alle tot nu toe goedgekeurde initiatieven vind je hier.

 • Je kunt je het aanvraagformulier (tussentijds) opslaan door een klik op het icoon rechtsonder op het scherm. Maak hier gebruik van! Je krijgt een link waarmee je ook op een andere computer verder kan werken.
 • Laat een collega je aanvraag meelezen en controleren voor je deze definitief indient, je kunt je aanvraag na indienen niet meer wijzigen.
 • Het LOF geeft subsidie en begeleiding aan initiatieven van voor en door leraren die bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs door leraren, de professionalisering van leraren en het versterken van de beroepsgroep leraren
  Je aanvraag heeft meer kans naarmate de impact groter is, dat wil zeggen op een langere termijn effect heeft en / of meer leraren en (uiteindelijk) meer leerlingen bereikt.
 • Het aanvraagformulier is globaal van opzet en voor iedereen hetzelfde. Houd er wel rekening mee dat je naarmate je een groter subsidiebedrag aanvraagt je dit bedrag concreter moet onderbouwen. Bij een klein bedrag neemt de jury genoegen met een ‘goed idee’, een groot bedrag vraagt om een ‘goed plan’.
  Gebruik voor deze onderbouwing de velden ‘Motivatie uren’, ‘Motivatie materiaal’ en ‘Motivatie derden’.
 • Denk ook na over wat je zelf te leren hebt om je intiatief tot een succes te maken en wat je te bieden hebt voor andere leraren die meedoen aan het LOF. Beschrijf dit in de laatste velden van het formulier.

Let op

Het is niet toegestaan om een aanvraag te doen voor:

 • Reeds bestaande activiteiten
 • Invoering van een bestaande methode
 • Het realiseren van het schoolbeleid via een LOF-traject van een leraar (uiteraard is het wel goed als een initiatief aansluit bij het schoolbeleid)
 • Individuele opleidingskosten of opleidingstijd
 • Materiële investering in een school.
  • Dit wil niet zeggen dat er helemaal niets van het fonds gebruikt mag worden voor de aanschaf van materialen, maar het moet echt dienend zijn aan het hoofddoel: de leraar die zichzelf ontwikkelt, samen met collega’s.)Het kan zijn dat om jouw initiatief te realiseren er ook een flinke materiële investering op school nodig is, bijvoorbeeld laptops, iPads of de inrichting van een lokaal of schoolplein. Dit kan niet bekostigd worden uit de subsidie bij een LOF-traject. Wel kan je in je LOF-traject je tijd gebruiken om te onderzoeken hoe je school wél aan de benodigde middelen kan komen.

Aanvragen

Het aanvraagformulier bestaat uit drie stappen:

 1. Selecteer je eigen school.
 2. Vul alle velden van het formulier in. (Sla tussentijds op om later verder te werken, laat een collega meelezen voordat je het formulier instuurt. Zodra je aanvraag is ingediend is deze definitief en kun je deze niet meer aanpassen.)
 3. Controleer je gegevens en voeg het formulier toe waarin je bevestigd dat je toestemming van je school hebt voor de aanvraag.

Klik hier voor het aanvraagformulier

Data schooljaar 2016-2017

In schooljaar 2016-2017 zijn er drie selectiemomenten, waarna de jury de inzendingen beoordeelt en deelname aan het LOF toewijst:

 • Ronde 4 start op 1 augustus en sluit op 10 oktober
 • Ronde 5 start op 11 oktober en sluit op 17 januari
 • Ronde 6 start op 18 januari en sluit op 18 april

Uiterlijk 7 weken na de sluitingsdatum van de ronde krijg een reactie op je aanvraag.