Aanvragen

Doe mee in 2017/2018

Wil je ook deelnemen aan het groeiende netwerk van vernieuwende leraren van het LerarenOntwikkelFonds? Voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs is weer LOF-subsidie beschikbaar. Lees voor je je aanvraag opstelt goed de algemene informatie en het LOF-reglement goed door. Alle tot nu toe goedgekeurde initiatieven vind je hier.

Doe je LOF-aanvraag hier. De deadlines voor de drie juryrondes staan hieronder. Ingezonden aanvragen vóór deze data worden vlak na deze data behandeld.

 • 10 oktober 2017
 • 16 januari 2018
 • 17 april 2018

Aandachtspunten

Houd bij het doen van je LOF-aanvraag rekening met het volgende:

 • Lees de algemene informatie, het reglement en het jurybeoordelingskader.
 • Je kunt je het aanvraagformulier (tussentijds) opslaan door een klik op het icoon rechtsonder op het scherm. Maak hier gebruik van! Je krijgt een link waarmee je ook op een andere computer verder kan werken.
 • Laat een collega je aanvraag meelezen en controleren voor je deze definitief indient, je kunt je aanvraag na indienen niet meer wijzigen.
 • Het LOF geeft subsidie en begeleiding aan initiatieven van voor en door leraren die bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs door leraren, de professionalisering van leraren en het versterken van de beroepsgroep leraren Je aanvraag heeft meer kans naarmate de impact groter is, dat wil zeggen op een langere termijn effect heeft en / of meer leraren en (uiteindelijk) meer leerlingen bereikt.
 • Het aanvraagformulier is globaal van opzet en voor iedereen hetzelfde. Houd er wel rekening mee dat je naarmate je een groter subsidiebedrag aanvraagt je dit bedrag concreter moet onderbouwen. Bij een klein bedrag neemt de jury genoegen met een ‘goed idee’, een groot bedrag vraagt om een ‘goed plan’. Gebruik voor deze onderbouwing de velden ‘Motivatie uren’, ‘Motivatie materiaal’ en ‘Motivatie derden’.
 • Denk ook na over wat je zelf te leren hebt om je initiatief tot een succes te maken en wat je te bieden hebt voor andere leraren die meedoen aan het LOF. Beschrijf dit in de laatste velden van het formulier.
 • Kijk voor inspiratie ook eens naar de goede voorbeelden of alle goedgekeurde LOF-initiatieven.

Vergroot je slagingskans: tips van de jury

Het is niet toegestaan om een aanvraag te doen voor:

 • MBO. Dat doe je bij Onderwijspioniers MBO;
 • Reeds bestaande activiteiten;
 • Invoering van een bestaande methode;
 • Het realiseren van het schoolbeleid via een LOF-traject van een leraar (uiteraard is het wel goed als een initiatief aansluit bij het schoolbeleid);
 • Individuele opleidingskosten of opleidingstijd;
 • Materiële investering in een school. Dit wil niet zeggen dat er helemaal niets van het fonds gebruikt mag worden voor de aanschaf van materialen, maar het moet echt dienend zijn aan het hoofddoel: de leraar die zichzelf ontwikkelt, samen met collega’s. Het kan zijn dat, om jouw initiatief te realiseren, er ook een flinke materiële investering op school nodig is. Bijvoorbeeld laptops, iPads of de inrichting van een lokaal of schoolplein. Dit kan niet bekostigd worden uit de subsidie bij een LOF-traject. Wel kan je in je LOF-traject je tijd gebruiken om te onderzoeken hoe je school wél aan de benodigde middelen kan komen.

Doe een aanvraag

Het aanvraagformulier bestaat uit drie stappen.

 1. Selecteer je eigen school.
 2. Vul alle velden van het formulier in. (Sla tussentijds op om later verder te werken, laat een collega meelezen voordat je het formulier instuurt. Zodra je aanvraag is ingediend is deze definitief en kun je deze niet meer aanpassen.)
 3. Controleer je gegevens en voeg het formulier toe waarin je bevestigd dat je toestemming van je school hebt voor de aanvraag.

Doe je LOF-aanvraag hier

Pagina delen