Onderwijs Pioniers MBO

Bij het programma Onderwijs Pioniers MBO krijgen leraren in het MBO de kans, om met behulp van budget en begeleiding, aan de slag te gaan met een goed idee voor (beter) onderwijs. Deze leraren krijgen budget dat ze naar eigen inzicht kunnen besteden; zolang het maar bijdraagt aan het realiseren van hun idee.

De aanmeldperiode is gesloten. In januari 2018 is het aanvraagformulier op deze pagina te vinden.

Naast een budget van € 4.000,- , krijg je een jaar lang begeleiding bij de realisatie van je ideeën, een podium om je idee met een breder publiek te delen en daarnaast ben je onderdeel van een groeiend netwerk van pionierende leraren. Een (leraren)jury beoordeelt de ingediende ideeën.

Als deelnemer doorloop je hetzelfde begeleidingstraject als deelnemers aan het LerarenOntwikkelFonds. Onderwijs Pioniers MBO biedt MBO-docenten de kans om ook te werken aan hun goede ideeën voor beter onderwijs. Het LerarenOntwikkelFonds is alleen beschikbaar voor leraren in het PO en het VO. In het schooljaar 2017-2018 vond er een LerarenLab plaats op 20 september 2017 en zal er een Lab plaatsvinden op 17 januari 2018. De datum van het derde Lab wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

Werkwijze van LOF en Onderwijs Pioniers MBO

De werkwijze van LOF en Onderwijs Pioniers MBO is gebaseerd op twee voorbeelden:

  • Het Teacher Learning and Leadership Program (TLLP) uit Ontario, Canada;
  • Het programma Onderwijs Pioniers.

Onderwijs Pioniers is in 2008 opgestart door Kennisland vanuit het idee dat bevlogen leraren de ruimte en ondersteuning moeten krijgen om hun eigen werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel te verbeteren. De Onderwijscoöperatie en Kennisland hebben het idee uitgewerkt tot een succesvol programma voor leraren in het po, vo en mbo.

Het begeleidingsprogramma bij LOF is in grote lijnen gebaseerd op het Onderwijs Pioniers-programma. Met de start van LOF is het programma Onderwijs Pioniers voor leraren in het po en vo beëindigd. Een belangrijk verschil tussen Onderwijs Pioniers MBO en LOF is dat deelnemers aan Onderwijs Pioniers MBO standaard een subsidie van € 4.000,- ontvangen terwijl dit bij het LOF kan oplopen tot € 75.000,-. Daarnaast is er maar één selectieronde per jaar, van 18 januari tot 18 april 2017. Het begeleidingstraject loopt dan gedurende het daaropvolgende schooljaar.

Eén netwerk van LOF-leraren en Onderwijs Pioniers

Een belangrijk onderdeel van Onderwijs Pioniers en van het LOF-programma is het opbouwen van een eigen netwerk. Onderwijs Pioniers heeft geleerd dat het zinvol is om je netwerk als leraar ook te versterken met contacten buiten je eigen sector. We bouwen aan één netwerk van leraren die bewust, gericht en gezamenlijk willen werken aan de ontwikkeling van het onderwijs in Nederland. Daarom zijn ook de deelnemers van Onderwijs Pioniers MBO en hun initiatieven te vinden onder ‘Leraren’ en ‘Initiatieven’ op de website van het LOF. Bovendien zijn alle Onderwijs Pioniers uit de voorgaande jaren uitgenodigd om een profiel te maken op deze site en kunnen zo hun initiatief daar zichtbaar te maken.

Voorwaarden Onderwijs Pioniers

Lees hier de voorwaarden van het programma Onderwijspioniers 2017-2018.

Pagina delen