Onderzoek

Het LerarenOntwikkelFonds is in oktober 2015 van start gegaan. Vanzelfsprekend zijn betrokken partijen benieuwd naar de effecten van het LOF op krachtig leraarschap en op de realisatie van onderwijsinnovaties: de hoofddoelstellingen van het LOF. Er wordt voortdurend onderzoek naar het LOF gedaan.

Hieronder de onderzoeken tot nu toe. Dit zal blijvend worden aangevuld als nieuw onderzoek is afgerond.

Onderzoek: LOF voor de leraar

Evaluatieonderzoek naar de invloed van het LOF-traject op de invoering van onderwijsinnovaties en de ontwikkeling van krachtig leraarschap – Juli 2017

door: zes leraar-onderzoekers, onder begeleiding van twee expert-onderzoekers.

De onderzoeksvraag luidde: Wat is de meerwaarde van het LOF-traject (gegeven de doelstellingen) voor de LOF-leraar en zijn omgeving en wat zijn daarbij stimulerende en belemmerende factoren? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:

  1. Welke factoren binnen het LOF-traject en binnen de schoolcontext dragen volgens de LOF-leraren bij aan de implementatie van onderwijsinnovaties en de ontwikkeling binnen de school en wat zijn volgens hen de belemmerende factoren?
  2. Op welke wijze worden volgens de LOF-leraren de kenmerken van krachtig leraarschap gestimuleerd, ontwikkeld en ingezet tijdens het LOF-traject?

Lees het rapport hier. Koningin Máxima nam, tijdens het Lerarencongres, de eerste versie van het boekje (publieksversie) LOF voor de Leraar in ontvangst uit handen van de onderzoekers.

 

Onderzoek: Alleen maar LOF?

Logo SEO Economisch onderzoek

Procesevaluatie LerarenOntwikkelFonds – December 2016

door: SEO Economisch Onderzoek.

De hoofdvragen van het onderzoek:

  1. Aanvraagprocedure/ontwikkeling LOF-voorstel: hoe komen leraren in aanraking met het LOF, hoe wordt de aanvraagprocedure door leraren beleefd, hoe bevalt de geboden ondersteuning en wat is hiervan het resultaat, gedefinieerd als het type leraren en type projecten dat het LOF aantrekt?
  2. Begeleiding: hoe worden de verschillende interventies (zoals de Lerarenlabs en de coach) binnen het LOF door de deelnemende leraren ervaren en beoordeeld?
  3. Uitvoering: welke succes- en faalfactoren identificeren leraren tijdens het uitvoeren van hun project? Welke tips kunnen zij hierover geven aan anderen?

Lees het rapport hier.